Zapytanie ofertowe na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach działania 1.2 "Internacjonalizacja MŚP" I Etap Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2016/1.2POPW

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

       

Menu
Oferta

katalog pl 

drzwi

bramy

 
 
Inwest-Profil
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
38-471 Wojaszówka, Bajdy 206
tel. +48 (13) 43 858 75, +48 (13) 43 855 80
fax +48 (13) 43 850 38

e-mail: biuro@inwestprofil.pl