Unia Europejska

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci: Centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit dzięki wprowadzeniu nowych produktów do portfolio firmy Inwest Profil” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

ZAŁĄCZNIK:

  1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO

INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit dzięki wprowadzeniu nowych produktów do portfolio firmy Inwest Profil” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.