Unia Europejska

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci: Centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit dzięki wprowadzeniu nowych produktów do portfolio firmy Inwest Profil” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

ZAŁĄCZNIK:

 1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM OBRÓBCZEGO

INWEST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci: Centrum obróbczego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit dzięki wprowadzeniu nowych produktów do portfolio firmy Inwest Profil” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, Oś priorytetowa: PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Firma Inwest-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki okiennej z PVC, stylizowanej na aluminiową, wyposażonej w kompozytowy system izolacyjny o charakterze proekologicznym”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji stolarki okiennej z PVC, stylizowanej na aluminiową, wyposażonej w kompozytowy system izolacyjny o charakterze proekologicznym. Technologia ta powstała w wyniku przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo Inwest-Profil prac badawczo-rozwojowych. Dzięki przeprowadzonym pracom badawczym udało się poprawić m.in. następujące parametry produktu:

 •  współczynnik przenikania przez ramą okna
 • współczynnik przenikania przez okno
 • wodoszczelność
 • wytrzymałość na ścieranie

W celu realizacji projektu zaplanowano inwestycję w park maszynowy, pozwalający na uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci stolarki okiennej. Dodatkowo planowane jest nabycie robót i materiałów budowlanych, w celu utworzenia zakładu produkcyjnego, na terenie którego zlokalizowane zostaną kupowane środki trwałe.

Docelowo z nowoczesnych elementów stolarki okiennej z PVC, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą, w tym również osoby niepełnosprawne.

Efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowoczesnych konstrukcji okiennych z PVC charakteryzujących się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz dobrą wodoszczelnością, nawet w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie silnego wiatru, które byłyby jednocześnie przyjazne dla środowiska, a także wpisywały się w obecnie panujące trendy wzornicze, tj. stylizacji na aluminiowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu : 20 195 124,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 9 155 940,00 zł

Firma Inwest-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych z zakresu wytwarzania drewnianej stolarki otworowej”.

Przedmiotem projektu jest transformacja przedsiębiorstwa Inwest-Profil w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych z zakresu wytwarzania drewnianej stolarki otworowej.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie wdrożenie następujących innowacji procesowych:

 • wdrożenie nowej zautomatyzowanej technologii produkcji drewnianej stolarki otworowej,
 • wdrożenie nowego, zautomatyzowanego procesu kontroli jakości
 • wdrożenie nowego, zautomatyzowanego procesu transportu wewnątrzzakładowego.

Dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań, możliwe będzie również wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacji produktowej pod postacią stolarki drewnianej o zwiększonym poziomie personalizacji i poprawionej estetyce.

Ponadto, celem projektu jest także zniesienie barier na stanowiskach produkcyjnych i ułatwienie podejmowania pracy osobom niepełnosprawnym, a także ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie energochłonności, ilości odpadów oraz ograniczenie zużycia wody.

W celu realizacji projektu planowane są następujące działania inwestycyjne:

 • nabycie robota do malowania okien,
 • nabycie systemu suszącego do profili,
 • nabycie centrum wielofunkcyjnego do obróbki profili,
 • nabycie maszyny do poziomego impregnowania profili,
 • nabycie szlifierki do profili,
 • nabycie systemu taśmociągów.

Powyższe działania są bezpośrednim wynikiem rekomendacji zawartych w Mapie drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, która została przygotowana przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, będący członkiem Europejskiego Centrum Innowacji Cyfrowej (EDIH).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu : 6 720 720,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 999 960,00 zł